Курс

​​​​​​

 

МАЗИЛКИ И

 

ШПАКЛОВКИ

 

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

 

 • 25 дена -  1200.00 лв. - дневна форма на обучение по 4 уч.ч. ден. След включването на обучението си и успешно положен изпит получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност. При търсене можете да получите и Europass приложение на български език, в което се посочват длъжностите, които съгласно нисък класификатор на професионалните курсисти могат да получат и дадат предимство при кандидатстване за работа. професия " Строител".
 • Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса на две равни вноски без оскъпяване.
 • 5 % отстъпка от цената на курса , ако доведеш роднина, познат или приятел да се обучавате заедно;
 • 5 % отстъпка на настоящите курсисти , записали следващия курс.    
 •  Обучението се провежда в самостоятелна форма.
  След завършване на курса можете да заемете следните длъжности: Гипсаджия, Гипсаджия мазач, Шпакловчик, Работник поддръжка на имоти.
                                                         

      Какво образование е необходимо за обучението по тази професия? - За лица навършили 16 години - завършен 10-ти клас.

      Изисквания за здравословното състояние на кандидата за курса - Удостоверява се с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Строител" не му е противопоказна.

      Какви са целите на обучението по тази професия? - Основната цел на обучението по професия "Строител" е формиране на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

     Необходими документи за записване на курс:

 1.  Копие на лична карта;
 2. Копие на диплома за завършено образование или служебна бележка от училището, че кандидатът има завършен 10-ти клас;
 3. Медицинско свидетелство
 4. 1 бр. актуална снимка;
 5. Заявление за записване в курс /попълва се в учебния център/;
 6. Договор за обучение /попълва се в учебния център/.
 7. Вносна бележка за платена сума

         Плащането на курса се извършва по банков път:

          IBAN: BG12UBBS88881000423067

          BIC: UBBS BG SF

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...