Ноктопластика

 

 

Ноктопластика чрез изграждане с UV гел, акригел - 5 дена по 4 уч.ч. 600.00 лв.;

 

Курсът може да се запише само ако сте изкарали курс Маникюр.

 

Ако се избере целия пакет - маникюр, педикюр, ноктопластика -  25 дена по 4 уч. ч. на ден - 1200.00 лв.

 

След завършване на обучението си курсистът получава Държавно Удостоверение  3-37 на МОН за част от професия Маникюрист - педикюрист.

                            Изборът е Ваш!!!

Какво образование е необходимо за обучението по тази професия? - За лица навършили 16 години - завършен 10-ти клас.

      Изисквания за здравословното състояние на кандидата за курса - Удостоверява се с медицинско свидетелство, доказващо, че професията не му е противопоказна.

      Какви са целите на обучението по тази професия? - Основната цел на обучението е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

      Необходими документи за записване на курс:

  1. Копие на лична карта;
  2. Копие на диплома за завършено образование или служебна бележка от училището, че кандидатът има завършен 10-ти клас;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Здравна книжка;
  5. 1 бр. актуална снимка;
  6. Заявление за записване в курс /попълва се в учебния център/;
  7. Договор за обучение /попълва се в учебния център/.
  8. Вносна бележка за платена сума

         Плащането на курса се извършва по банков път:

         

          IBAN: BG12UBBS88881000423067

          BIC: UBBS BG SF

On line Записване за този курс

  • Should be Empty:

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...