Перукер

          Курсът е двуседмичен по 4 уч.ч. на ден от понеделник до пътък с цена от 900.00 лв.

           Форма на обучение: индивидуална.

           В курса ще се изучава:

 

 • направа на перуки,
 • мустаци от различни епохи,
 • бради,
 • бакенбарди,
 • плетене на екстейшъни (не самото закачане).

 

      Обучението има за цел да Ви направи професионалисти в професията, тъй като в курса ще усвоите цялата необходима основа.
      Курсът включва теорeтико - практическа подготовка. Съдържанието на учебния процес е разпределено в полза на практиката.      

        Курсът се води от квалифициран преподавател – майстор -  перукер.
      Учебният център дава възможност на своите курсисти да заплатят курса на две равни вноски, като първата вноска се заплаща в началото на курса.
     Учебните материали са включени в цената на курса.
     След успешното завършване на обучението в нашият център, издаваме Удостоверение 3 - 37, валидно в страната и Европейската общност.

     Необходими документи за записване на курс:

 1. Копие на лична карта;
 2. Копие на диплома за завършено образование или служебна бележка от училището, че кандидатът има завършен 10-ти клас;
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Здравна книжка;
 5. 1 бр. актуална снимка ;
 6. Заявление за записване в курс /попълва се в учебния център/;
 7. Договор за обучение /попълва се в учебния център/.
 8. Вносна бележка за платена сума.

          Плащането на курса се извършва по банков път:

         

          IBAN: BG12UBBS88881000423067

          BIC: UBBS BG SF

               Нашите курсисти имат реална практика.

Ние сме професионалистите - ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!!!

   

On line Записване

 • Should be Empty:

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...