ОБУЧЕНИЯ - КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

КК2 - ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2
 • НЕМСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2
 • ФРЕНСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2
 • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2
 • РУСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2

 

КК4 - ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

 • РАБОТА С БАЗА  СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА - 45 уч.ч.    
 • РАБОАТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ - 45 уч.ч.    
 • РАБОТА С ОСНОВНИ ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ - 45 уч.ч.
 • РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИИ - 45 уч.ч.      

 

КК5 - УМЕНИЕ ЗА УЧЕНИЕ (МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ)

 • АКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА - 30 уч.ч.
 • УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП - 30 уч.ч.

 

КК7 - „ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 30 уч.ч.

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...