Козметик

 

 • 25 дневен курс по 4 уч. ч. ден - 900.00 лв. дневна форма на обучение по 4 уч.ч. ден. След завършване на обучението си курсистът получава Държавно Удостоверение за част от професия "Козметика".
 • 5 % отстъпка от цената на курса, ако доведеш роднина, познат или приятел да се обучавате заедно;
 • 5 % отстъпка на настоящи курсисти, записали следващ курс.    

 

      Какво образование е необходимо за обучението по тази професия? - За лица навършили 16 години и завършен 10-ти клас.

      Изисквания за здравословното състояние на кандидата за курса - Удостоверява се с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Козметик" не му е противопоказна.

      Какви са целите на обучението по тази професия? - Основната цел на обучението по професия "Козметик" е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

      Необходими документи за записване на курс:

 1.  Копие на лична карта;
 2. Копие на диплома за завършено образование или служебна бележка от училището, че кандидатът има завършен 10-ти клас;
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Здравна книжка;
 5. 1 бр. актуална снимка за едномесечния курс;.
 6. Заявление за записване в курс /попълва се в учебния център/;
 7. Договор за обучение /попълва се в учебния център/.
 8. Вносна бележка за платена сума

         Плащането на курса се извършва по банков път:

         

          IBAN: BG12UBBS88881000423067

          BIC: UBBS BG SF

       Курсовете могат да се започнат веднага, без да се чака сформиране на група.

      Учебните програми са разработени по изискванията на Министерство на образованието и науката и Европейският съюз и са лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение. Курсовете включват теоретико-практическа подготовка. Съдържанието на учебния процес е разпределено в полза на практиката. Курсовете се водят от квалифицирани преподавател - майстор-козметик с дългогодишен педагогически и практически опит.

     При успешното полагане на изпит в края на курса се издават държавни Удостоверения или Свидетелства,  валидни в страната и чужбина.

      Занятията се провеждат в базата на учебния център, а не в козметични салони.
      Материалите, необходими за практическото обучение са осигурени от учебния център.
      Възможност за разсрочено плащане - на две равни вноски.

      Нашите курсисти имат реална практика.

Ние сме професионалистите - ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!!!

     Учебният център предлага на козметици, които нямат легитимен документ да се явят на държавен изпит по теория и практика и по този начин да удостоверят знанията и уменията си.

 

 

On line Записване

 • Should be Empty:

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...