ПЕДИКЮР

класически и медицински

 

Класически педикюр  - 10 дена по 4 уч.ч. на ден - 600.00 лв.;

Медицински педикюр - 10 дена хо 4 уч.ч. на ден - 750.00 лв.

Ако изберете и двата вида педикюр -  - 10 дена по 4 уч.ч. на ден - 800.00 лв.

 

 

Курсът може да се запише само ако сте изкарали курс

 

Маникюр

 

 

Ако се избере целия пакет - маникюр, педикюр, ноктопластика -  25 дена по 4 уч. ч. на ден - 1200.00 лв.

След завършване на обучението си курсистът получава Държавно Удостоверение за част от професия Маникюрист-педикюрист.

                                         

Изборът е Ваш!!!

 

Какво образование е необходимо за обучението по тази професия? - За лица навършили 16 години - завършен 10-ти клас.

      Изисквания за здравословното състояние на кандидата за курса - Удостоверява се с медицинско свидетелство, доказващо, че професията не му е противопоказна.

      Какви са целите на обучението по тази професия? - Основната цел на обучението е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

      Необходими документи за записване на курс:

  1. Копие на лична карта;
  2. Копие на диплома за завършено образование или служебна бележка от училището, че кандидатът има завършен 10-ти клас;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Здравна книжка;
  5. 1 бр. актуална снимка;
  6. Заявление за записване в курс /попълва се в учебния център/;
  7. Договор за обучение /попълва се в учебния център/.
  8. Вносна бележка за платена сума

         Плащането на курса се извършва по банков път:

         

          IBAN: BG12UBBS88881000423067

          BIC: UBBS BG SF

 

 

        Учебният център предлага на педикюристи, които нямат легитимен документ да се явят на държавен изпит по теория и практика и по този начин да удостоверят знанията и уменията си.

On line Записване за този курс

 
  • Should be Empty:

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...