КУРС   МАСАЖИ

 

групово и индивидуално обучение

 

- 1200.00 лв. - 100 уч.ч. -  по 4 уч. ч. на ден

 

 • 5 % отстъпка от цената на курса, ако доведеш роднина, познат или приятел да се обучавате заедно;
 • 5 % отстъпка на настоящи курсисти, записали следващ курс. 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ВЪВЕДЕНИЕ В МАСАЖА:

Предмет на масажа. Исторически преглед;

Масажен кабинет – устройство, обзавеждане и организация на работното място;

Изследване на кожата преди започване на масажа. Оглед и преценка;

Анатомо-физиологични данни за скелетната мускулатура. Свойства на мускула. Функция на мускулите. Рефлекторни реакции в мускулите

Хигиенни изисквания за прилагане на масажа;

Изисквания към масажното помещение;

Изисквания към масажиста.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАСАЖНИТЕ ПОХВАТИ:

Поглаждане – видове, особености;

Разтриване - видове, особености

Омачкване  - видове, особености

Ударни масажни похвати

Вибрации - видове, особености

МАСАЖ НА ОТДЕЛНИ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО:

Масаж на гръб

Масаж на горни крайници

Масаж на долни крайници

Масаж на цяло тяло

СПА ПРОЦЕДУРИ

Пилинг на цяло тяло

Антицелулитен масаж

Видове и изпълнение на СПА терапии

Аромомасаж

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗТОИЧНИ МАСАЖИ:

Зонотерапия

Вендузен масаж

УЧЕБНА ПРАКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

 

 

 

       Какво образование е необходимо за обучението по тази професия? - За лица навършили 16 години - завършен 10-ти клас.

      Изисквания за здравословното състояние на кандидата за курса - Удостоверява се с медицинско свидетелство, доказващо, че професията не му е противопоказна.

      Какви са целите на обучението по тази професия? - Основната цел на обучението е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

      Необходими документи за записване на курс:

 1. Копие на лична карта;
 2. Копие на диплома за завършено образование или служебна бележка от училището, че кандидатът има завършен 10-ти клас;
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Здравна книжка;
 5. 1 бр. актуална снимка;
 6. Заявление за записване в курс /попълва се в учебния център/;
 7. Договор за обучение /попълва се в учебния център/.
 8. Вносна бележка за платена сума

         Плащането на курса се извършва по банков път:

         

           IBAN: BG12UBBS88881000423067

          BIC: UBBS BG SF

On line Записване

 • Should be Empty:

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...