КУРС ФРИЗЬОР от

 

18.12.2023 г.

 

 

 

 

 • 25 дневен курс по 4 уч. ч. ден - 1200.00 лв. дневна форма на обучение по 4 уч.ч. ден.

 

 • След завършване на обучението си курсистът ще получи Държавно Удостоверение 3-37 на МОН за част от професията "Фризьор.
 • 5 % отстъпка от цената на курса, ако доведеш роднина, познат или приятел да се обучавате заедно;
 • 5 % отстъпка на настоящи курсисти, записали следващ курс.

                                                       

      Какво образование е необходимо за обучението по тази професия? - За лица навършили 16 години - завършен 10 -ти клас.

      Изисквания за здравословно състояние на кандидатите за курса - Удостоверява се с медицинско свидетелство, показващо, че професията "Фризьор" не е противоположна.

      Какви са целите за обучението по тази професия? - Основната цел на обучението по професия "Фризьор" е създадена на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, поддържащи качествено управление на професии и успешна реализация на обучаване.

      Необходими документи за записване на курса:

 1.  Копие на лична карта;
 2. Копие на диплома за завършено образование или служебна бележка от училище, че кандидатът е завършил 10-ти клас;
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Здравна книжка;
 5. 1 бр. актуална снимка;
 6. Заявление за записване в курс /попълва се в учебния център /;
 7. Договор за обучение /попълва се в учебния център /.
 8. Вносна бележка за платена сума

         Плащането на курса се извършва по банков път:

          IBAN: BG12UBBS88881000423067

          BIC: UBBS BG SF

 

       Курсовете се провеждат целогодишно, без да се чака да се сформира група.

 

      Учебните програми са разработени според изискванията на Министерството на образованието и науката и ниски нива на съюз и са лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет. Курсовете включват теоретико-практическа подготовка. Съдържанието на учебния процес е определено в полза на практиката. Курсовете се водят от квалифициран преподавател - майстор -фризьор с дългогодишен педагогически и практически опит.

     При успешното полагане на изпит в края на курса се издават държавни Удостоверения или Свидетелства, валидни в страната и чужбина.

В цената на курса е включен и изпит по теория и практика.

      Занятията се проверява в базата на учебния център, а не във фризьорски салон.
      Материали, необходими за практическото обучение със осигурени от учебния център.
      Възможност за разсрочено плащане - на две равнини, като например се прилага при започване на обучение.

      Напишете курсистите имат реална практика.

 

Ние сме професионалисти - ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ !!!

 

     Учебният център предлага на фризьори, които нямат легитимен документ, за да се явят на държавен изпит по теория и практика и по този начин да удостоверят знанията и уменията си.

 

Онлайн Записване за този курс

 

 • Should be Empty:

 

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...