Europass

Какво е това?

Europass приложението към сертификат се издава на лица, които притежават сертификат за професионално образование или обучение; то дава допълнителна информация към съдържанието на официалния сертификат, като го прави по-лесно разбираем, особено за работодатели или институции в чужбина. Информацията в Приложението се осигурява от съответните сертифициращи организации.

Какво не е?

Europass приложението към сертификат:

  • Не замества оригиналния сертификат;
  • Не е автоматична система, гарантираща признаване на сертификата.

Откъде може да бъде получено?

Приложението към сертификат се издава от организацията, издаваща оригиналния сертификат за професионална квалификация.

 

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...