Контакти

гр. София, ул. " Иларион Макариополски" № 15

 

тел.: 02 93119 25, 0889 862 187

 

гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики" № 105, ет.5, офис 2

тел.: 0884 406252, 0898 473793

 

Електронна поща: uc_sjd@abv.bg

 

гр. Бургас, ул. "Пробуда" № 6-партер

 

тел.:  0877622244

 

Електронна поща: uc_sjd3@abv.bg

 

 

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...