Дипломи

След завършване на обучението по курсовете за професионално обучение се издават следните дипломи:

 

  • свидетелство за професионална квалификация Виж свидетелство
  • удостоверение за професионално обучение избрали професионалнен курс по част от професия Виж удостоверение
  • Сертификат за обучение по конкретната ключова компетентност съгласно Европейската референтна рамка - Виж сертификата
  • Сертификат за обучение по Микроблейдинг, Перманентен грим, Миглопластика - Виж сертификата

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...